Registrering 2018

Om man har betalt och har Mätbrev/tabell SRS i ordning på båten och alla uppgifter + betalning är gjord kan man registrera båten här innan skepparmötet.