Om Mälarvarvet

Mälarvarvet har varit igång sedan 2008 och har haft 10 års jubileum. Det har varit en kappsegling med bas Jungfruholmarna. De första 10 åren har det varit många klubbar som har hjälp till med arrangemanget men det har varit en kärntrupp som har tagit hand om allt. Det man har värnat om under alla är är familjesegling över generationsgränserna. Man har haft en tippspromenad där det är bra att både vuxna och barn har deltagit med sin kunskap.

 

2018 kommer vi vara än annan grupp som arbetar vidare med Mälarvarvet och vi hoppas kunna utveckla den även i framtiden. Denna gruppen är först och främst från EkBK ”Ekerö BåtKlubb”.

Mälarvarvet kommer vara del i Jungfrusunds raceveek.

Regatta har lockat mellan 40-50 båtar varje år. Vårat mål är att komma upp till 70 startande båtar.

Vad är nytt med Mälarvarvet:

 • I år kommer vi vara med i Liros cup en cup som Stockholms seglarförbund har och är en Stockholms ranking i SRS kappsegling.
 • Vi i EkBK har i många år arbetet tillsammans med SSF och arrangerat  Allsvenskan och vi har även deltagit där och nu ska vi i klubben utveckla oss och få en bredare kappseglingsverksamhet och vi ska ha utbildning av tjejer och juniorer i klubben. Därför vill vi även visa att det är viktigt för oss genom att även prioritera dessa grupper på våra kappseglingar.
 • Under många år har vi i klubben varit aktiva i klassförbund och givetvis vill vi locka hit klassförbund som vill segla mot andra och sig själva.
 • Shorthand är ett sätt att kappsegla med familjebåtar på en niva som är enkel att få till med en begränsad besättning. Enklare att få till kappseglingen och detta med shorthand kommer växa sig större. Shorthand får ingen ha mer än 2st ombord.
 • Familjebåtar har varit set stora med Mälarvarvet under alla år. Vi vill fortfarande värna om kappseglande familjer där barn och ungdomar hänger på.

Vi kommer segla två huvudklasser:

 • Shorthand (begränsning på besättning till 2 personer)
 • Standard (besättningen är obegränsad)

Dessutom kommer vi ha några specialpriser. Priset antal beror på antalet deltagare i varje grupp.

 • Tjejbåt (Tjej båt måste det vara kvinnlig rorsman och max en man/kille, barn/ungdomar under 16 räknas ej som Man/kille)
 • Juniorbåt (All ombord skall vara 26 år eller mindre)
 • Familjebåt (Minst 1st skall vara under 16 år)
 • Klassbåtar (Priser om det kommer minst 4st från en klass)

Vandringspris:

 • Bästa totalbåt har vi ett vandringspris. Vandringpriset har funnits i 10år.